Budowa


Jak zbudowany jest przewód Sentech?

   
 Kable zapłonowe Sentech
  1. Osłona zewnętrzna z syntetycznego elastomeru, zapewniająca odporność na zmiany temperatury (zimno-gorąco), odporność mechaniczną i chemiczną (woda, solanki, oleje, paliwo...). Doskonale zachowuje się mechanicznie i nie zmienia swych własności z biegiem czasu
 Kable zapłonowe Sentech
  1. Oplot lub taśma wzmacniająca
 Kable zapłonowe Sentech

 

  1. Powłoka izolacyjna z syntetycznego elastomeru posiadająca doskonałe własności dielektryczne (izolacyjne). Wysoki poziom napięcia przebicia zapewnia brak mikro-wyładowań
 Kable zapłonowe Sentech
  1. Nierdzewny przewodnik elektryczny - gęsto, spiralnie nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny (50 zwojów/cm), zapewnia przepływ prądu wysokiego napięcia przy skupianiu indukowanego pola magnetycznego (zakłóceń) wewnątrz kabla
 Kable zapłonowe Sentech
  1. Materiał ferromagnetyczny pochłaiający zakłócenia. 4+5 stanowią układ przeciwzakłóceniowy na całej długości kabla - większy prąd zapłonu i dłuższy czas trwania iskry
 Kable zapłonowe Sentech
  1. Rdzeń syntetyczny wykonany na bazie włókna szklanego i poliaramidu, utrzymuje rdzeń ferrytowy