Zamów nietypowe przewody


W celu jak najdokładniejszego odwzorowania przewodów, najlepiej przesłać nam na wzór przewody oryginalne,
a jeśli nie jest to możliwe, szczegółowe zdjęcia lub rysunki.
Wypełniony formularz wraz z dodatkowymi informacjami prześlij handel@gg.com.pl
Oryginalną wiązkę prześlij na nasz adres 

 
Sposób pomiaru